هزار نکته باریکتر از مو -مجموعه 4 جلدی

گروه مولفان:
دیوید فلدمن (نویسنده) | حسین ابراهیمی (مترجم)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
هزار نکته باریکتر از مو -مجموعه 4 جلدی عنوان کتابی است از دیوید فلدمن با ترجمه‌ی حسین ابراهیمی که در 584 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Imponderables: answers to the most perplexing and amusing mysteries of everyday life، c2006.. موضوع اصلی این کتاب پرسش ها و پاسخ ها است. از دیوید فلدمن، کتاب‌های هزار نکته باریکتر از مو(پیدایش)، هزار نکته باریکتر از مو(پیدایش)، هزار نکته باریکتر از مو(پیدایش)، هزار نکته باریکتر از مو(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
پرسش ها و پاسخ ها