بیوک آقا [رمان/7]

مولف:
یوسف خوش کلام (نویسنده)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
بیوک آقا [رمان/7] عنوان کتابی است از یوسف خوش کلام که در 66 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.
قیمت کتاب
2,500 تومــان