اکتشاف های فضایی [مفاهیم پایه در علوم تجربی، زمین زیستگاه ما]

گروه مولفان:
جکلین ا بال (نویسنده) | منیژه رهبر (مترجم) | حسین دانشفر (ویراستار)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
اکتشاف های فضایی [مفاهیم پایه در علوم تجربی، زمین زیستگاه ما] عنوان کتابی است از جکلین ا بال با ترجمه‌ی منیژه رهبر که در 32 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Space Exploration. موضوع اصلی این کتاب فضای کیهانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جکلین ا بال، کتاب‌های زمین لرزه(فاطمی)، بوم شناسی(فاطمی)، تغییر گونه ها(فاطمی)، آغازیان و قارچ ها(فاطمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان