قصه هایی از عطار نیشابوری (گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی)

گروه مولفان:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده) | فاطمه شیرودی (اقتباس کننده)

ناشر:
طاهر

درباره کتاب:
قصه هایی از عطار نیشابوری (گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی) عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 124 صفحه و توسط انتشارات طاهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.