جامعه شناسی تنهایی زنان

مولف:
عالیه شکربیگی (نویسنده)

ناشر:
بهمن برنا

درباره کتاب:
جامعه شناسی تنهایی زنان عنوان کتابی است از عالیه شکربیگی که در 336 صفحه و توسط انتشارات بهمن برنا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عالیه شکربیگی، کتاب‌های رسانه و نظریه اجتماعی(علم)، کتاب جامع آزمون های شخصیت شناسی(باد)، جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر(بهمن برنا)، دایره المعارف خانواده(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان