جامعه ی صنعتی (تحلیلی دیالکتیکی از ساختار قدرت در آمریکا)

گروه مولفان:
استنفورد ام. لایمن (نویسنده) | آرتور ج. ویدیچ (نویسنده) | حسین ابوالحسن تنهایی (مترجم) | بیتا مدنی (مترجم)

ناشر:
بهمن برنا

درباره کتاب:
جامعه ی صنعتی (تحلیلی دیالکتیکی از ساختار قدرت در آمریکا) عنوان کتابی است از آرتور ج. ویدیچ با ترجمه‌ی بیتا مدنی که در 144 صفحه و توسط انتشارات بهمن برنا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Social order and the public philosophy، c1988. موضوع اصلی این کتاب مسائل اجتماعی است. از آرتور ج. ویدیچ، کتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان(ترجمان علوم انسانی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.