منجنیق [پازل شعر امروز]

مولف:
حسین صفا (نویسنده)

ناشر:
نیماژ

درباره کتاب:
منجنیق [پازل شعر امروز] عنوان کتابی است از حسین صفا که در 108 صفحه و توسط انتشارات نیماژ در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین صفا، کتاب‌های صدای راه پله می آید(نیماژ)، وصیت و صبحانه(شانی)، من کم تحملم(شانی)، من کم تحلم(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان