هویت به مثابه ایدئولوژی

گروه مولفان:
سینیشا ملشویچ (نویسنده) | یعقوب احمدی (مترجم)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
هویت به مثابه ایدئولوژی عنوان کتابی است از سینیشا ملشویچ با ترجمه‌ی یعقوب احمدی که در 352 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Identity as ideology: understanding ethnicity and nationalism، 2006. موضوع اصلی این کتاب قومیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سینیشا ملشویچ، کتاب‌های جامعه شناسی قومیت(سبزان)، جامعه شناسی قومیت(جامعه شناسان)، جامعه شناسی قومیت(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.