تحیر

مولف:
سید حمیدرضا برقعی (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
تحیر عنوان کتابی است از سید حمیدرضا برقعی که در 90 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حمیدرضا برقعی، کتاب‌های قبله مایل به تو(فصل پنجم)، رقعه(فصل پنجم)، حدود ساعت سه(جمهوری)، هنگامه تغزل(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.