کوروش یادمان ایران زمین

مولف:
سعید عسگرخانی (گردآورنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
کوروش یادمان ایران زمین عنوان کتابی است از سعید عسگرخانی که در 80 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.