ماده تاریخ (با گونه های یازده گونه منظوم و منثور از آغاز تا پایان قرن چهاردهم)

مولف:
سید محمد دبیرسیاقی (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
ماده تاریخ (با گونه های یازده گونه منظوم و منثور از آغاز تا پایان قرن چهاردهم) عنوان کتابی است از سید محمد دبیرسیاقی که در 460 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ماده تاریخ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد دبیرسیاقی، کتاب‌های دیوان لامعی گرگانی(تیسا)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر(شرکت نشر قطره)، گلستان سعدی(پیام عدالت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
ماده تاریخ