تقصیر سنگ هاست

مولف:
وحید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
تقصیر سنگ هاست عنوان کتابی است از وحید قاسمی که در 76 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید قاسمی، کتاب‌های جامعه شناسی ورزش(جامعه شناسان)، سیستم های استنباط فازی و پژوهش های اجتماعی(جامعه شناسان)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14