چه جاندارانی در باغ شما زندگی می کنند؟ [زندگی پنهان/5]

گروه مولفان:
اندرو سالوی (نویسنده) | حسین الوندی (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
چه جاندارانی در باغ شما زندگی می کنند؟ [زندگی پنهان/5] عنوان کتابی است از اندرو سالوی با ترجمه‌ی حسین الوندی که در 32 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از What's living in your garden؟ ، c2005. موضوع اصلی این کتاب میکرب ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اندرو سالوی، کتاب‌های دایره المعارف اسرار دانش(پیام آزادی)، دایره المعارف اسرار دانش(پیام آزادی)، دایره المعارف اسرار دانش(پیام آزادی)، دایره المعارف اسرار دانش(پیام آزادی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان