58 قصه گزیده از هزار و یک شب

گروه مولفان:
اقدس رزازی فر (مترجم) | علیرضا رضاداد (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
58 قصه گزیده از هزار و یک شب عنوان کتابی است با ترجمه علیرضا رضاداد که در 848 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات عربی است.