15 قصه گزیده از شاهنامه فردوسی [گزینه ادب فارسی]

گروه مولفان:
حسین فتاحی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
15 قصه گزیده از شاهنامه فردوسی [گزینه ادب فارسی] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 560 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید