15 قصه گزیده از شاهنامه فردوسی [گزینه ادب فارسی]

گروه مولفان:
حسین فتاحی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
15 قصه گزیده از شاهنامه فردوسی [گزینه ادب فارسی] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 560 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید