چرا می دونی ولی نمی تونی؟ (روان شناسی نتوانستن)[دانشگاه زندگی/ 100]

گروه مولفان:
مهری رحمانی (نویسنده) | حمیده رستمی (ویراستار)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
چرا می دونی ولی نمی تونی؟ (روان شناسی نتوانستن) [دانشگاه زندگی/100] عنوان کتابی است از مهری رحمانی که در 32 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روانشناسی است. از مهری رحمانی، کتاب‌های دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، یک خوشه زن(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، بگذار مادر بخوابد(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
500 تومــان