سالم بودن چیزی بیشتر از بیمار نبودنه (روان شناسی شخصیت سالم)[دانشگاه زندگی/ 110]

گروه مولفان:
مهری رحمانی (نویسنده) | حمیده رستمی (ویراستار)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
سالم بودن چیزی بیشتر از بیمار نبودنه (روان شناسی شخصیت سالم) [دانشگاه زندگی/110] عنوان کتابی است از مهری رحمانی که در 35 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روانشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهری رحمانی، کتاب‌های دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، یک خوشه زن(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، بگذار مادر بخوابد(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.