پاشو راه بیفت، تنبل (روان شناسی تنبلی)[دانشگاه زندگی/ 44]

مولف:
مهری رحمانی (نویسنده)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
پاشو راه بیفت، تنبل (روان شناسی تنبلی) [دانشگاه زندگی/44] عنوان کتابی است از مهری رحمانی که در 32 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهری رحمانی، کتاب‌های دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، یک خوشه زن(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، بگذار مادر بخوابد(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.