پاشو راه بیفت، تنبل (روان شناسی تنبلی)[دانشگاه زندگی/ 44]

مولف:
مهری رحمانی (نویسنده)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
پاشو راه بیفت، تنبل (روان شناسی تنبلی) [دانشگاه زندگی/44] عنوان کتابی است از مهری رحمانی که در 32 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتار است. از مهری رحمانی، کتاب‌های دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، یک خوشه زن(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، بگذار مادر بخوابد(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.