می خوای همونی بشی که دلت می خواد (روانشناسی بودن و شدن)[دانشگاه زندگی/ 58]

گروه مولفان:
مهری رحمانی (نویسنده) | حمیده رستمی (ویراستار)

ناشر:
نسل نواندیش

درباره کتاب:
می خوای همونی بشی که دلت می خواد (روانشناسی بودن و شدن) [دانشگاه زندگی/58] عنوان کتابی است از مهری رحمانی که در 35 صفحه و توسط انتشارات نسل نواندیش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روانشناسی است. از مهری رحمانی، کتاب‌های دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، دانشگاه زندگی(نسل نواندیش)، یک خوشه زن(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، بگذار مادر بخوابد(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.