راه کارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [مرکز ملی مطالعات جهانی شدن]

مولف:
مهدی فاخری (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
راه کارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [مرکز ملی مطالعات جهانی شدن] عنوان کتابی است از مهدی فاخری که در 354 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست بازرگانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.