راه کارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [مرکز ملی مطالعات جهانی شدن]

مولف:
مهدی فاخری (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
راه کارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [مرکز ملی مطالعات جهانی شدن] عنوان کتابی است از مهدی فاخری که در 354 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست بازرگانی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید