جزء سی ام قرآن کریم (به ضمیمه ادعیه قرآنی)

گروه مولفان:
عباس مصباح زاده (مترجم) | علی رضا مفتخری (خطاط)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
جزء سی ام قرآن کریم (به ضمیمه ادعیه قرآنی) عنوان کتابی است با ترجمه عباس مصباح زاده که در 96 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است.
قیمت کتاب
1,000 تومــان