مجموعه افسانه های ایرانی -جلد 6

مولف:
زهرا مهاجری (گردآورنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
مجموعه افسانه های ایرانی -جلد6 عنوان کتابی است از زهرا مهاجری که در 168 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ایرانی است. از زهرا مهاجری، کتاب‌های مجموعه افسانه های ایرانی(به نشر)، مجموعه افسانه های ایرانی(به نشر)، مجموعه افسانه های ایرانی(به نشر)، مجموعه افسانه های ایرانی(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,200 تومــان