نظریه های رسانه (اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی)

مولف:
سید محمد مهدی زاده (نویسنده)

ناشر:
همشهری

درباره کتاب:
نظریه های رسانه (اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی) عنوان کتابی است از سید محمد مهدی زاده که در 360 صفحه و توسط انتشارات همشهری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان