گهواره سبز افرا (زندگی و شعر سیمین بهبهانی)[چهره های شعر معاصر ایران/ 18]

مولف:
احمد ابومحبوب (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
گهواره سبز افرا (زندگی و شعر سیمین بهبهانی) [چهره های شعر معاصر ایران/18] عنوان کتابی است از احمد ابومحبوب که در 582 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد ابومحبوب، کتاب‌های فمینیسم های ادبی(افراز)، در های و هوی باد(نشر ثالث)، واژه شناسی(میترا)، ساخت زبان فارسی(میترا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.