نقاط قوت شما (توانمندی یاب کلیفتون پرفروش ترین کتاب وال استریت ژورنال)

گروه مولفان:
تام راث (نویسنده) | امیرحسین میرزائیان (مترجم)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
نقاط قوت شما (توانمندی یاب کلیفتون پرفروش ترین کتاب وال استریت ژورنال) عنوان کتابی است از تام راث با ترجمه‌ی امیرحسین میرزائیان که در 176 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Strengths finder 2. 0، c2007. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تام راث، کتاب‌های رهبری با تکیه بر نقاط قوت(دنیای اقتصاد)، سطل تو چقدر پر است؟(آوای هانا)، سطل شما چقدر پر است؟(شرکت نشر البرز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.