رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی

مولف:
قاسم هاشمی نژاد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی عنوان کتابی است از قاسم هاشمی نژاد که در 202 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قاسم هاشمی نژاد، کتاب‌های کتاب ایوب(شرکت نشر کتاب هرمس)، بوته بر بوته(شرکت نشر کتاب هرمس)، حکایت های عرفانی(حقیقت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.