مدیریت ریسک

مولف:
محمد عطائی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
مدیریت ریسک عنوان کتابی است از محمد عطائی که در 349 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت ریسک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد عطائی، کتاب‌های تصمیم گیری چند معیاره فازی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، تصمیم گیری چند معیاره(دانشگاه صنعتی شاهرود)، روش های با نگهداری در معدنکاری زیرزمینی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، معدن کاری زیرزمینی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
25,000 تومــان