اسطوره ی آفرینش در کیش مانی (ویراست سوم با گفتارهایی درباره ی ادبیات و عرفان مانوی)

مولف:
ابوالقاسم اسماعیل پور (نویسنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
اسطوره ی آفرینش در کیش مانی (ویراست سوم با گفتارهایی درباره ی ادبیات و عرفان مانوی) عنوان کتابی است از ابوالقاسم اسماعیل پور که در 388 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اساطیر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم اسماعیل پور، کتاب‌های ادبیات مانوی(کارنامه)، اسطوره(نشر مرکز)، اساطیر آشور و بابل(شرکت نشر قطره)، رویاها(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.