تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (از بنیاد طبرستان تا انقراض سلسله های ملوک آن)

گروه مولفان:
ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی (نویسنده) | عباس شایان (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (از بنیاد طبرستان تا انقراض سلسله های ملوک آن) عنوان کتابی است از ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی که در 488 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مازندران است. از ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی، کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران(دنیای کتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
48,000 تومــان