راز طبیعت انسان (هفت دیدگاه 1. کنفسیوس 2. زردشت 3. سوفکل 4. سنت آگوستین ...)

مولف:
علی رشیدی (نویسنده)

ناشر:
روزنه کار

درباره کتاب:
راز طبیعت انسان (هفت دیدگاه 1. کنفسیوس 2. زردشت 3. سوفکل 4. سنت آگوستین ...) عنوان کتابی است از علی رشیدی که در 230 صفحه و توسط انتشارات روزنه کار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی رشیدی، کتاب‌های خری برای تمام پلان ها(موسسه کتاب چرخ فلک)، شهرک الفبا(نشر نوشته)، آموزش فهرست نویسی توصیفی(چاپار)، آموزه های طراحی گرافیک(داروگ نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.