راز طبیعت انسان (هفت دیدگاه 1. کنفسیوس 2. زردشت 3. سوفکل 4. سنت آگوستین. ..)

مولف:
علی رشیدی (نویسنده)

ناشر:
روزنه کار

درباره کتاب:
راز طبیعت انسان (هفت دیدگاه 1. کنفسیوس 2. زردشت 3. سوفکل 4. سنت آگوستین. ..) عنوان کتابی است از علی رشیدی که در 230 صفحه و توسط انتشارات روزنه کار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان است. از علی رشیدی، کتاب‌های خری برای تمام پلان ها(موسسه کتاب چرخ فلک)، شهرک الفبا(نشر نوشته)، آموزش فهرست نویسی توصیفی(چاپار)، آموزه های طراحی گرافیک(داروگ نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.