بودجه ریزی دولتی (نظریه ها، اصول و کاربردها از تنظیم تا کنترل)

مولف:
سید محمد مقیمی (نویسنده)

ناشر:
راه دان

درباره کتاب:
بودجه ریزی دولتی (نظریه ها، اصول و کاربردها از تنظیم تا کنترل) عنوان کتابی است از سید محمد مقیمی که در 498 صفحه و توسط انتشارات راه دان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد مقیمی، کتاب‌های اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(راه دان)، مدیریت منابع انسانی(راه دان)، روانشناسی سازمانی(راه دان)، نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.