زمین و ارباب و دهقان

مولف:
سید محمد علی جمال زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زمین و ارباب و دهقان عنوان کتابی است از سید محمد علی جمال زاده که در 84 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد علی جمال زاده، کتاب‌های فال و تماشا(سخن)، داستان های برگزیده(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، گنج شایگان(سخن)، قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.