ساختار داستان سیاوش

گروه مولفان:
علی حمیدی نیا (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ساختار داستان سیاوش عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 136 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاوش (اساطیر ایرانی) است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.