ساختار داستان سیاوش

گروه مولفان:
علی حمیدی نیا (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ساختار داستان سیاوش عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 136 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاوش (اساطیر ایرانی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.