فلسفه، هندسه و معماری

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
فلسفه، هندسه و معماری عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 215 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های در باب نظریه محاکات(شرکت نشر کتاب هرمس)، قدر(انتشارات سوره مهر)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.