فلسفه، هندسه و معماری

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
فلسفه، هندسه و معماری عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 215 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های در باب نظریه محاکات(شرکت نشر کتاب هرمس)، قدر(شرکت انتشارات سوره مهر)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.