حکمت مسیحی (مطالعه ای تطبیقی با حکمت اسلامی)

مولف:
شهرام پازوکی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
حکمت مسیحی (مطالعه ای تطبیقی با حکمت اسلامی) عنوان کتابی است از شهرام پازوکی که در 266 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهرام پازوکی، کتاب‌های عرفان و هنر در دوره مدرن(علم)، اقتدا به محمد (ص)(حقیقت)، یادی از هانری کربن(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، خدا و فلسفه(حقیقت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.