ماشین اندیشه نگار [رمان/11]

گروه مولفان:
آندره موروا (نویسنده) | منیژه کیافر (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ماشین اندیشه نگار [رمان/11] عنوان کتابی است از آندره موروا که در 197 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La machine a lire les pensees.. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آندره موروا، کتاب‌های هنر زندگی کردن(اقبال)، هنر خوب زندگی کردن(جامی)، خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها(پریان)، در هوای او(رئیسی (افست گرافیک))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان