داده کاوی

مولف:
جمال شهرابی (نویسنده)

ناشر:
سروش گیتا

درباره کتاب:
داده کاوی عنوان کتابی است از جمال شهرابی که در 368 صفحه و توسط انتشارات سروش گیتا در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داده کاوی است.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
داده کاوی