ما و هگل

مولف:
محمد مهدی اردبیلی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
ما و هگل عنوان کتابی است از محمد مهدی اردبیلی که در 309 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Hegel، Georg Wilhelm Friedrich است. از محمد مهدی اردبیلی، کتاب‌های هگل(علمی)، نقادی نقد عقل محض(بیدگل)، می 68 در فرانسه(رخ داد نو)، هگل و پدیدارشناسی روح(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید