ما و هگل

مولف:
محمد مهدی اردبیلی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
ما و هگل عنوان کتابی است از محمد مهدی اردبیلی که در 309 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Hegel، Georg Wilhelm Friedrich است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی اردبیلی، کتاب‌های هگل(علمی)، نقادی نقد عقل محض(بیدگل)، می 68 در فرانسه(رخ داد نو)، هگل و پدیدارشناسی روح(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.