دیوان اشعار منوچهری دامغانی

گروه مولفان:
احمد بن قوص منوچهری (نویسنده) | عزیزالله علیزاده (مصحح)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
دیوان اشعار منوچهری دامغانی عنوان کتابی است از احمد بن قوص منوچهری که در 336 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد بن قوص منوچهری، کتاب‌های گزیده اشعار منوچهری دامغانی(شرکت نشر قطره)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، دیوان منوچهری دامغانی(زوار)، دیوان منوچهری دامغانی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۵ق