دیوان اشعار منوچهری دامغانی

گروه مولفان:
احمد بن قوص منوچهری (نویسنده) | عزیزالله علیزاده (مصحح)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
دیوان اشعار منوچهری دامغانی عنوان کتابی است از احمد بن قوص منوچهری که در 336 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از احمد بن قوص منوچهری، کتاب‌های گزیده اشعار منوچهری دامغانی(شرکت نشر قطره)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، دیوان منوچهری دامغانی(زوار)، دیوان منوچهری دامغانی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۵ق