سیستم های الکتریک هواپیما

گروه مولفان:
حمید رادمنش (نویسنده) | امین رادمنش (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
سیستم های الکتریک هواپیما عنوان کتابی است از امین رادمنش که در 452 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هواپیماها است. از امین رادمنش، کتاب اویونیک هواپیما(فدک ایساتیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.