تذکره اندوهگینان

گروه مولفان:
حسام الدین مطهری (نویسنده) | فهیمه شانه (ویراستار)

ناشر:
اسم

درباره کتاب:
تذکره اندوهگینان عنوان کتابی است از حسام الدین مطهری که در 232 صفحه و توسط انتشارات اسم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian fiction است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسام الدین مطهری، کتاب‌های راهنمای کتاب(آرما)، مزمزه کلمات(آرما)، درخت به(آرما)، حاشیه بر کتاب(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان