همسایگان درد (درآمدی به گفتمان اجتماعی در شعر و اندیشه ی سعدی، حافظ، فرخی یزدی، نیما، شاملو، اخوان، فروغ)

مولف:
محمد قراگوزلو (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
همسایگان درد (درآمدی به گفتمان اجتماعی در شعر و اندیشه ی سعدی، حافظ، فرخی یزدی، نیما، شاملو، اخوان، فروغ) عنوان کتابی است از محمد قراگوزلو که در 375 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قراگوزلو، کتاب‌های امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی(موسسه انتشارات نگاه)، بحران(موسسه انتشارات نگاه)، چنین گفت شیخ نیشابور(موسسه انتشارات نگاه)، ظهور و سقوط بنیاد گرایی(قصیده سرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.