فرهنگ پارسیان جوانان انگلیسی-فارسی (کد 131)

مولف:
سیف غفاری (مترجم)

ناشر:
آسیم

درباره کتاب:
فرهنگ پارسیان جوانان انگلیسی-فارسی (کد 131) عنوان کتابی است با ترجمه سیف غفاری که در 496 صفحه و توسط انتشارات آسیم در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان