مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت ملا عبدالعلی بیرجندی (به انضمام مقالاتی دیگر در معرفی آثار او)

مولف:
محمود رفیعی (نویسنده)

ناشر:
هیرمند

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت ملا عبدالعلی بیرجندی (به انضمام مقالاتی دیگر در معرفی آثار او) عنوان کتابی است از محمود رفیعی که در 392 صفحه و توسط انتشارات هیرمند در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشمندان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود رفیعی، کتاب‌های شرح بیرجندی بر تذکره ی طوسی(هیرمند)، اسماعیلیان پس از مغول(هیرمند)، دیوان شیخ عبدالحسین فنودی(هیرمند)، فارسی در گویش بیرجند(هیرمند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.