فرهنگ پارسیان جیبی فارسی-انگلیسی (کد 112)

مولف:
سیف غفاری (مترجم)

ناشر:
آسیم

درباره کتاب:
فرهنگ پارسیان جیبی فارسی-انگلیسی (کد 112) عنوان کتابی است با ترجمه سیف غفاری که در 688 صفحه و توسط انتشارات آسیم در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است.
قیمت کتاب
4,000 تومــان