داستان لیلی و مجنون (نظامی گنجوی)[گزینه ادب پارسی/ 13]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | مژگان شیخی (اقتباس کننده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
داستان لیلی و مجنون (نظامی گنجوی) [گزینه ادب پارسی/13] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 240 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید