101 راه برای نامه نگاری و نگارش تجاری [مجموعه اقتصاد امروز/3]

گروه مولفان:
تیموتی آر. وی فاستر (نویسنده) | علی ضرغام (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
101 راه برای نامه نگاری و نگارش تجاری [مجموعه اقتصاد امروز/3] عنوان کتابی است از تیموتی آر. وی فاستر با ترجمه‌ی علی ضرغام که در 240 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 101 ways to better business writing: how to express yourself more powerfully and improve your writte. .. .. موضوع اصلی این کتاب کسب و کار است. از تیموتی آر. وی فاستر، کتاب تجارت موفق(نخستین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان