گیتاشناسی ایران -جلد 3

مولف:
عباس جعفری (نویسنده)

ناشر:
موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

درباره کتاب:
گیتاشناسی ایران -جلد3 عنوان کتابی است از عباس جعفری که در 1376 صفحه و توسط انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس جعفری، کتاب‌های آسیب های فوتبال(بامداد کتاب)، دانشنامه گیتاشناسی(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، گیتاشناسی نوین کشورها(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.