500 نکته چگونه امور تحصیلی را ارزشیابی کنیم

گروه مولفان:
سالی براون (نویسنده) | فیلیپ ریس (نویسنده) | برندا اسمیت (نویسنده) | فرخ لقا رئیس دانا (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
500 نکته چگونه امور تحصیلی را ارزشیابی کنیم عنوان کتابی است از برندا اسمیت با ترجمه‌ی فرخ لقا رئیس دانا که در 230 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 500 tips on assessment. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. از برندا اسمیت، کتاب مصر باستان(ققنوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,250 تومــان