تحلیل و طراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار

گروه مولفان:
سعید پارسا (نویسنده) | نظامعلی آقابالی (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
تحلیل و طراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار عنوان کتابی است از سعید پارسا که در 612 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار است. از سعید پارسا، کتاب نکته های طلایی همراه 60 نکته ی مهم فارسی اول ابتدایی(لوح قلم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
44,000 تومــان